About the Blog

About the Blog

Ang blog na ito ay naglalaman ng lahat ng adventure – travel at food trip ng lakwatserong magkasintahan, si Liit at si Payat at ng kanilang dalawang anak, si Snow at si Fire. Ang lahat ng nakasulat dito ay sinulat mismo ng writers ng blog at magkahalong English at Tagalog.

LIIT AT PAYAT | DOG BLOGGERS