About the Blog

About the Blog

Ang blog na ito ay naglalaman ng lahat ng adventure – travel at food trip ng lakwatserong mag-kasintahan, si Liit at si Payat at ng kanilang mga anak, si Snow at si Fire. Walang kinalaman ang brand, product or company sa mga nakasulat dito – ang article ay mula sa opinyon nila Liit at Payat.

LIIT AT PAYAT | DOG BLOGGERS